Architektura

Zdefiniowanie projektu przez dewelopera

18 lut , 2014  

Aby proces inwestycyjny mógł się stopniowo rozwijać, zwłaszcza w pierwszej fazie przedsięwzięcia deweloper musi dopełnić wszelkich niezbędnych formalności w ustalonych w haromonogramie terminach. Bardzo ważne na tym etapie prac jest zdefiniowanie projektu.

Chcąc zdefiniować projekt, deweloper musi przede wszystkim odpowiedzieć sobie na dwa bardzo istotne pytania, dotyczące tego, co chce zbudować oraz jaką funkcję ma pełnić ten obiekt. W dużej mierze definiowanie projektu ograniczone jest przez plan miejscowy oraz popyt. Deweloper musi przekalkulować, jaka inwestycja spełni oczekiwania, które stawia rynek oraz czy będzie ona opłacalna na danym terenie. Bardzo ważne jest również, aby inwestor wraz z projektantem sporządził także wariantową analizę możliwości, która zapewni mu odpowiednie zabezpieczenie.

Zdefiniowanie projektu to bardzo ważny krok w procesie inwestycyjnym, dlatego też powinien być przemyślany i oparty o profesjonalne analizy rynku. Istotne jest również, aby projekt odpowiadał wymaganiom, jakie stawia rynek oraz został sporządzony według ściśle określonych standardów.

www.medykamenty.com.pl


Comments are closed.