Ekologia

Zatrzymanie zatruwania atmosfery

13 lip , 2017  

Powinniśmy podjąć również walkę z wszelkimi emitowanymi do atmosfery szkodliwymi substancjami, które pochodzą z zakładów przemysłowych.

Oczywiście nie chodzi tutaj o wstrzymanie produkcji, tylko wdrażane metody powinny polegać na zmianie, jeżeli to możliwe jej metod oraz stosowanego składu materiałów.

Poza tym bardzo dobrym sposobem ograniczenia szkodliwych substancji jest wprowadzanie innowacyjnych filtrów, które zakłada się na kominach fabryk.

W ten sposób dochodzi do zmiany składu emitowanych związków, na mniej szkodliwy lub nawet na całkowite jego oczyszczenie z toksycznych substancji.

Poza tym warto zwrócić uwagę, że również w prywatnych domach kominy często emitują szkodliwe związki pochodzące z palenia materiałów plastikowych oraz innych niebezpiecznych produktów.

Z tego powodu wprowadzono zakaz palenia tego typu tworzyw sztucznych, dlatego też jeżeli chcemy przyczynić się ograniczenia zanieczyszczenia środowiska powinniśmy przestrzegać tego przepisu.


Comments are closed.