Ekologia

Postawy ekologiczne, czyli jak dbać o przyrodę na co dzień

23 cze , 2021  

Każdy z nas może swoim zachowaniem przyczynić się do tego, że świat będzie lepszy – i to w bardzo różnych aspektach. Niektórzy traktują takie myślenie jako dość naiwne, ale praktyka w wielu miejscach na świecie pokazuje, że sporo może się zmienić na lepsze, jeśli tylko ktoś tego chce i podejmie w tym kierunku jednoznaczne kroki. Można tutaj wskazać chociażby dbałość o środowisko naturalne, które bez wątpienia wymaga tego, aby pochylać się nad nim z uwagą. Rośliny i zwierzęta nie są w stanie samodzielnie o siebie zadbać, dlatego właśnie konieczne jest podejmowanie odpowiednich działań, dzięki którym ich dobrostan może się utrzymać na pożądanym poziomie, a przynajmniej nie pogarszać. Składa się na to wiele działań, z których część może być podjęta przez każdego z nas. I ma to rzeczywisty wpływ na to, co się wokół nas dzieje. Ekologia to bardzo ciekawa nauka, jednakże w codziennym i potocznym rozumieniu może mieć ona także zgoła odmienny charakter.

Nie chodzi bowiem tylko o to, w jaki sposób za pomocą naukowych narzędzi analizować sytuację. Dla wielu osób, zwłaszcza młodych, ekologia to konkretne działania, które można podjąć w warunkach codzienności. Sięganie po ekologiczne torby na zakupy i odrzucenie foliówek to jedna z bardzo przyziemnych spraw, ale jeśli postawy z tym związane zmienią się masowo, to z punktu widzenia środowiska naturalnego i ludzkości będzie to duża sprawa. Grunt, aby rozumieć zależności pomiędzy działaniami i zaniechaniami a rezultatami, które z nich wynikają. Zmiana nawyków na bardziej ekologiczne daje wiele i przekonują się o tym miliony ludzi na całym świecie. Problem odpadów a mentalność społeczeństwa Segregacja śmieci – to kolejna kwestia, na którą współczesna ekologia zwraca uwagę społeczeństw w wielu krajach. Polska ma pod tym względem dużą lekcję do odrobienia, ponieważ w państwach zachodnich tematyka segregowania odpadów jest znana od dekad i nie wzbudza to tam dziś żadnych dyskusji.

U nas nadal dopiero wprowadza się stosowną politykę w tym zakresie, a skutki bywają rozmaite. W pewnych kręgach wciąż niezbyt dobrze wychodzi wypracowanie właściwych nawyków. Procesy segregowania odpadów w polskich realiach napotykają na przeszkody mentalnościowe, ale również organizacyjne, zwłaszcza na szczeblu samorządów. Z tematyką segregacji wiąże się ściśle również dbanie o porządek wokół. Takie zjawiska jak zaśmiecanie lasów, rzek czy jezior jest u nas nadal zbyt częste. Dzikie wysypiska śmieci powstające często w leśnych duktach za osiedlami mieszkalnymi nie są niczym rzadkim, choć z całą pewnością skala zjawiska stopniowo się zmniejsza. Zmiana w tym zakresie wynika w dużej mierze ze zmiany pokoleniowej, która dokonuje się w sposób naturalny, choć pewne negatywne wzorce są niestety przekazywane z „ojca na syna” i wielu obserwatorów komentujących zagadnienia ekologiczne zwraca na to uwagę.

Stąd tak duża rola edukacji i akcji uświadamiania społeczeństwa. Na szczęście takich działań podejmuje się w tym momencie coraz więcej.

www.juliada.pl


Comments are closed.