Architektura

Niezbędna analiza rynku

3 kw. , 2014  

Analiza rynku to znak współczesnych czasów i współczesnej gospodarki. Jest potrzebna w każdym sektorze, dając obraz jego rozwoju i pomagając określić jego perspektywy. Nikogo więc nie dziwi, że z analiz rynkowych korzystają także deweloperzy, których inwestycje bez przeprowadzenia wcześniejszego rozeznania byłyby zbyt ryzykowne.

Aby analiza rynku mogła być wykorzystana przez dewelopera musi zawierać informacje dotyczących ważnych aspektów. Przede wszystkim powinna traktować o mieście i regionie, w którym planowana jest ewentualna inwestycja. Przegląd rynku powinien obejmować też konkurencję- jej nasilenie obecnie oraz przewidywany rozwój w przyszłości. Istotnym elementem badania jest także ocena popytu, której dokonuje się przy pomocy wszelkiego rodzaju ankiet czy kwestionariuszy przeprowadzanych drogą telefoniczną czy też internetową.

www.wymogiochrony.com.pl

Analiza rynku dla dewelopera powinna być wykonana przez wykwalifikowanego i obiektywnego konsultanta. Jej zakres powinien obejmować najważniejsze dane, na podstawie których inwestor może zadecydować o potencjalnej opłacalności inwestycji.

Architekt wnętrz Pruszków


Comments are closed.