Budowa,Deweloper

Jakich informacji powinien udzielić deweloper w biurze sprzedaży?

29 Kwi , 2014  

Jeśli zastanawiamy się nad zakupem domu czy mieszkania od dewelopera, warto abyśmy znali nasze prawa oraz obowiązki inwestora, bowiem istnieją pewne dane i informacje, których deweloper musi nam udzielić, jeśli interesujemy się jego nieruchomością. A czego dotyczą wspomniane informacje?

Przede wszystkim deweloper nie może zataić przed ewentualnymi klientami aktualnego stanu księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Ponadto powinien dysponować kopią pozwolenia na budowę oraz projektem architektoniczno – budowlanym. Na żądanie osoby zainteresowanej podpisaniem umowy deweloperskiej, inwestor powinien również zapewnić dostęp do sprawozdania finansowego za ostatnie dwa lata oraz kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego bądź też zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Okazuje się, że istnieje pokaźna liczba dokumentów, które deweloper na nasze żądanie powinien nam zaprezentować w swoim burze sprzedaży. Nie ulega wątpliwości, że jeśli skorzystamy z prawa do wglądu do tych zaświadczeń, możemy ustrzec się współpracy z niekompetentnym deweloperem lub utwierdzić się w przekonaniu, że nasz wybór jest odpowiedni.Comments are closed.