Architektura

Deweloperskie zmagania z umowami

18 Mar , 2014  

Etap przedinwestycyjny jest opatrzony licznymi przeszkodami prawnymi i wielością dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę, a więc rozpoczęcia fazy realizacji inwestycji. Niewątpliwie jest to dla dewelopera okres zawierania licznych umów.

W fazie przedninwestycyjnej dochodzi najpierw do opracowania i negocjowania umów i kontraktów, a następnie do ich zatwierdzenia poprzez złożenie podpisów. A jakie akty prawne muszą zostać zatwierdzone, aby inwestycja mogła się rozwijać? Przede wszystkim musi dojść do zawarcia umowy spółki czy też umowy wspólników. Równie ważne jest podpisanie umowy z biurem architektonicznym i z konsultantami. Istotne jest także zatwierdzenie kontraktu budowlanego oraz umowy deweloperskiej. Aby dopełnić formalności, inwestor musi również zawrzeć kontrakt z inspektorem nadzoru budowlanego. Następnie może już podpisywać umowy deweloperskie i przedwstępne umowy najmu lub sprzedaży.

http://www.ckkp.pl/obsluga-prawna-przedsiebiorcow/

Nie ulega wątpliwości, że na etapie przedinwestycyjnym deweloper musi zawrzeć wiele umów, które umożliwią dalszy rozwój inwestycji. Ważne, aby dopełnić wszelkich formalności w terminach, ponieważ będzie to bardzo pomocne w ukończeniu inwestycji w określonej na wstępie dacie.


Comments are closed.