Architektura

Czym jest umowa deweloperska?

12 lut , 2014  

„Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego” nakłada na deweloperów pewne obowiązki oraz zabezpiecza kupujących. Jest to forma prawna, która w znacznym stopniu reguluje pracę deweloperów.

www.dream-craft.pl

Przede wszystkim wspomniana już ustawa nakłada na deweloperów obowiązek podpisania z klientem umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. W takim dokumencie powinny być zawarte informacje o cenie i stanie prawnym nieruchomości. Określona powinna być również powierzchnia, układ pomieszczeń oraz zakres i standard wykończenia gwarantowanego przez inwestora. Ustawa nakłada na deweloperów także obowiązek zawarcia w umowie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz przeniesienia na nabywcę prawa własności.

Poza wszystkimi wyżej wymienionymi informacjami, umowa deweloperska powinna stanowić również o warunkach odstąpienia od niej. Nie ulega wątpliwości, że dokument ten w całości regulowany przez określoną ustawę, w znacznym stopniu zabezpiecza kupującego oraz klaruje obowiązki inwestora.

Projektant wnętrz w Pruszkowie


Comments are closed.