Budowa,Deweloper

Czym jest proces inwestycyjny?

28 maj , 2014  

W pracy dewelopera szczególnie ważna jest organizacja i rozplanowanie działań, bowiem to od tego zależy, czy inwestycja się powiedzie, a cały proces inwestycyjny przebiegnie zgodnie z założeniami i oczekiwaniami dewelopera. A co określamy jako proces inwestycyjny?

Definiując krótko proces inwestycyjny, określimy go jako zespół działań w szerokim zakresie. Począwszy od planowania i analizowania rynku, a na oddaniu obiektu do użytku kończąc. Deweloper czuwa nad wszystkimi przedsięwzięciami, przez co cały proces inwestycyjny jest spójny i poprawny. Czas trwania takiego procesu zależy od całego cyklu inwestycji, który zbudowany jest z poszczególnych etapów i zadań. Niewątpliwie ramy czasowe przedsięwzięcia wyznaczają także plany, ale również odpowiednie procedury i prawo.

Deweloper podejmując się inwestycji, musi dokładnie zaplanować jej przebieg. Proces inwestycyjny musi być przemyślany i kontrolowany, wówczas poszczególne etapy mogą przebiegać zgodnie z procedurami oraz terminami określonymi na początku przedsięwzięcia.

www.canon-foto-klub.pl


Comments are closed.