Architektura

Co to jest studium przedinwestycyjne?

20 Sty , 2014  

W pracy dewelopera, podczas budowy każdego obiektu nieuniknione jest stworzenie studium przedinwestycyjnego na pierwszym etapie inwestycji. Opracowanie takiego studium musi być dokonane według ściśle określonych zasad, bowiem to w znacznej mierze od jego poprawności zależą dalsze losy przedsięwzięcia.

Studium przedinwestycyjne zawiera przede wszystkim definicję projektu wraz z prezentacją koncepcji architektonicznej, do której powinna być dołączona specyfikacja techniczna. Ponadto w jego ramy wchodzi także analiza rynku wykonana na zlecenie wykwalifikowanych konsultantów. Ważne jest, aby studium przedinwestycyjne było zbudowane również z opisu struktury organizacyjnej przedsięwzięcia oraz przewidywanego harmonogramu projektu. Bezsprzecznie bardzo ważnym elementem tego zbioru dokumentów jest również analiza finansowa wraz z analiza opłacalności oraz prezentacja budżetu wraz źródłami jej finansowania.

Nie ulega wątpliwości, że sporządzenie studium przedinwestycyjnego to bardzo ważny krok w procesie inwestycyjnym. Deweloperzy są zobowiązani do zebrania wszelkich powyższych dokumentów, ponieważ pozwoli im to na rozwój przedsięwzięcia.


Comments are closed.