Architektura

Co obejmuje faza przedinwestycyjna?

12 kw. , 2014  

Prace deweloperskie dzieli się na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmuje wszelkie działania przed rozpoczęciem budowy i nazywany jest przedinwestycyjnym, dalej następuje etap realizacji i na końcu ma miejsce faza eksploatacji, która najczęściej nie ma jasno określonych ram czasowych.

Faza przedinestycyjna jest niewątpliwie najbardziej skomplikowana, bowiem obejmuje szereg bardzo ważnych obowiązków, przede wszystkim formalnych, które musi dopełnić inwestor, aby budowa jego obiektu mogła się rozpocząć. To wówczas deweloper musi zdefiniować projekt i zlecić sporządzenie analizy rynku. Na tym etapie dochodzi również do stworzenia koncepcji architektonicznej. Ponadto jest to moment na zaplanowanie struktury organizacyjnej projektu oraz opracowanie i zawarcie umów, takich jak umowa deweloperska czy umowa z inspektorem nadzoru. Jest to także etap pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do zrealizowania całej inwestycji.

Faza przedinwestycyjna obejmuje wszelkie działania niezbędne do rozpoczęcia procesu budowy. Jest to etap wymagający dużej cierpliwości ze strony inwestora, ponieważ ze względu na ilość niezbędnych dokumentów, może trwać bardzo długo.

https://machinasnu.pl/projektowanie-wnetrz/architekt-wnetrz-piaseczno/ architekci poznań


Comments are closed.