Budowa,Deweloper

Co obejmuje faza eksploatacji?

29 kw. , 2014  

W inwestycji deweloperskiej wyróżnia się poszczególne fazy, które obejmują konkretne i stopniowe działania zachodzące wówczas zarówno na terenie budowy, jak i w kwestii formalności. Faza eksploatacji jest ostatnim etapem prac inwestora.

Fazę eksploatacji poprzedzają dwie inne, mianowicie faza przedinwestycyjna i faza realizacji. Niewątpliwie ostatnia faza nie ma jasno określonych ram czasowych. Obejmuje takie działania jak zarządzanie projektem czy sprzedaż bądź wynajem obiektu powstającego pod deweloperskim okiem. Ponadto w trakcie fazy eksploatacji najczęściej ma również miejsce spłata kredytów wziętych przez inwestora przed rozpoczęciem budowy. Ze względu na to, że jest to etap bez określonych granic czasowych, w jego skład wchodzą także wszelkiego rodzaju remonty i inwestycje, które będą dotyczyć obiektu zarówno w bliższej, jak i w dalszej przyszłości.

www.barkastolkmicko.pl

Rynek deweloperski jest w Polsce wciąż mało rozpowszechniony i znany, dlatego wiele aspektów dotyczących branży inwestycyjnej pozostaje wciąż nieznanych sporej części społeczeństwa. Jednak warto stopniowo zwiększać wiedzę na temat tego sektora gospodarki, gdyż jest on bardzo przyszłościowy.

deweloperzy józefosław Osiedle Neapolis


Comments are closed.