Budowa,Deweloper

Co obejmuje faza eksploatacji?

29 Kwi , 2014  

W inwestycji deweloperskiej wyróżnia się poszczególne fazy, które obejmują konkretne i stopniowe działania zachodzące wówczas zarówno na terenie budowy, jak i w kwestii formalności. Faza eksploatacji jest ostatnim etapem prac inwestora.

Fazę eksploatacji poprzedzają dwie inne, mianowicie faza przedinwestycyjna i faza realizacji. Niewątpliwie ostatnia faza nie ma jasno określonych ram czasowych. Obejmuje takie działania jak zarządzanie projektem czy sprzedaż bądź wynajem obiektu powstającego pod deweloperskim okiem. Ponadto w trakcie fazy eksploatacji najczęściej ma również miejsce spłata kredytów wziętych przez inwestora przed rozpoczęciem budowy. Ze względu na to, że jest to etap bez określonych granic czasowych, w jego skład wchodzą także wszelkiego rodzaju remonty i inwestycje, które będą dotyczyć obiektu zarówno w bliższej, jak i w dalszej przyszłości.

www.pixel-reklamy.pl

Rynek deweloperski jest w Polsce wciąż mało rozpowszechniony i znany, dlatego wiele aspektów dotyczących branży inwestycyjnej pozostaje wciąż nieznanych sporej części społeczeństwa. Jednak warto stopniowo zwiększać wiedzę na temat tego sektora gospodarki, gdyż jest on bardzo przyszłościowy.


Comments are closed.