Architektura

Ceftyfikowany deweloper

28 mar , 2014  

Certyfikat Dewelopera to odznaczenie przyznawane inwestorom przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, które świadczy o fachowości i wiarygodności wyróżnianych reprezentantów branży deweloperskiej.

Nie ulega wątpliwości, że Certyfikat Dewelopera zwiększa prestiż firmy, która go otrzymuje, jednak wpływa także na większe poczucie bezpieczeństwa klientów, którzy podejmują z nią współpracę. Jest to proces korzystny dla obu stron, przez co pozytywnie wpływa na rynek nieruchomości. Samo przyznawanie odznaczenia przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa powoduje gromadzenie i upowszechnianie szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania rynku deweloperskiego w Polsce. Ponadto nagroda ta kształtuje pozytywny wizerunek zarówno poszczególnych inwestorów, jak i całej branży, przez co ułatwia kontakty z klientami czy samorządami.

Wszelkiego rodzaju odznaczenia, wyróżnienia i certyfikaty świadczą o zachowaniu wysokiego poziomu profesjonalizmu i odpowiedniej jakości usług. Dlatego też bardzo ważną rolę zarówno w środowisku deweloperskim, jak i wśród potencjalnych klientów, odgrywa posiadanie przez daną firmę Certyfikatu Dewelopera.

Projektant wnętrz w Piasecznie


Comments are closed.